Giải bài 1 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân.

Đề bài 1 Trang 132 SGK Lịch sử 10:

So sánh tình hình xã hội nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX với thế kỉ XVIII.

Lời giải câu 1 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 10:

– Trong xã hội có sự phân hia giai cấp ngày càng cách biệt hơn so với các triều đại trước:

+ Giai cấp thống trị bao gồm vua, quan, địa chủ cường hào

+ Giai cấp bị trị: nông dân , thợ thủ công

– Đời sống nhân dân cực khổ hơn so với các thế kỉ trước. Tệ nạn tham quan ô lại và cường hào ức hiếp nhân dân phổ biến.

– Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra liên tục, rộng khắp.

(BAIVIET.COM)