Giải bài 1 Trang 131 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 131 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 39: Quyết – Cây dương xỉ.

Đề bài 1 Trang 131 SGK Sinh học 6:

So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 131 SGK Sinh học lớp 6

Cây rêuCây dương xỉ
RễRễ giảRễ thật
ThânThân thật nhưng chưa có hệ thống mạch dẫn.Thân thật, đã có hệ thống mạch dẫn.
Lá thật, kiểu lá đơnLá thật, kiểu lá kép hình lông chim, mặt dưới các lá có chứa túi bào tử.

BAIVIET.COM