Giải bài 1 Trang 131 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 131 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam.

Đề bài 1 Trang 131 SGK Địa lí 8:

Nêu đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam?

Lời giải câu 1 Trang 131 SGK Địa lí lớp 8:

– Sinh vật nước ta rất phong phú và đa dạng. Trước hết là sự đa dạng về thành phần loài, sự đa dạng về gen di truyền, sự đa dạng về kiểu hệ sinh thái và sau nữa là sự đa dạng về công dụng của các sản phẩm sinh học.

– Trên đất liền, hình thành đới rừng nhiệt đới ẩm gió mùa và trên Biển Đông hình thành khu hệ sinh thái vật biển nhiệt đới vô cùng giàu có.

– Do tác động của con người, nhiều hệ sinh thái tự nhiên (rừng, biển ven bờ) bị tàn phá, biến đổi và suy giảm về chất lượng và số lượng

BAIVIET.COM