Giải bài 1 Trang 130 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 130 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu.

Đề bài 1 Trang 130 SGK Sinh học 8:

Trong các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

Lời giải câu 1 Trang 130 SGK Sinh học lớp 8:

– Những thói quen em có : Đi tiểu đúng lúc, khẩu phần ăn uống hợp lí

– Những thói quen em chưa có: Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu.

BAIVIET.COM