Giải bài 1 Trang 13 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 1 Trang 13 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 2: Tập hợp.

Đề bài 1 Trang 13 SGK Toán Đại số lớp 10:

a) Cho A = {x ∈ N | x < 20 và x chia hết cho 3}.

Hãy liệt kê các phần tử của A.

b) Cho tập hợp B = {2, 6, 12, 20, 30}.

Hãy xách định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao trên 1m65.

Lời giải câu 1 Trang 13 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 1 Trang 13 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)