Giải bài 1 Trang 13 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 13 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 3: Bài thực hành 1: Tính chất nóng chảy của chất – Tách chất từ hỗn hợp.

Đề bài 1 Trang 13 SGK Hóa học lớp 8:

So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao?

Lời giải câu 1 Trang 13 SGK Hóa học lớp 8:

Từ kết quả thí nghiệm cho thấy:

Nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh cao hơn nhiệt độ nóng chảy của parafin. Khi nước sôi chỉ có parafin nóng chảy, lưu huỳnh không nóng chảy vì nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh cao hơn nhiệt độ sôi của nước.

(BAIVIET.COM)