Giải bài 1 Trang 13 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 13 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á.

Đề bài 1 Trang 13 SGK Địa lí 8:

Dựa vào hình 1.2 và kiến thức đã học, em hãy kể các sông lớn ở Bắc Á, nêu hướng chảy và đặc điểm thủy chế của chúng.

giai bai 1 trang 13 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 13 SGK Địa lí lớp 8:

– Các sông lớn ở Bắc Á: Ô-bi, I-ê-nit-xây, Lê-na.

– Hướng chảy: Từ nam lên bắc.

– Đặc điểm thủy chế: Về mùa đông các sông bị đóng bang kéo dài. Mùa xuân, bang tuyết tan, mực nước sông lên nhanh và thường gây ra lũ băng lớn.

BAIVIET.COM