Giải bài 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 2: Hình chiếu vuông góc.

Đề bài 1 Trang 13 SGK Công nghệ 11:

Cho vật thể có các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 (hình 2.5).

a) Đánh dấu (x) vào mẫu bảng 2.1 để chỉ rõ sự tương ứng của hình chiếu với hướng chiếu và ghi tên gọi các hình chiếu.

b) Ghi số thứ tự hình chiếu vào ô của mẫu bảng 2.2 và 2.3 để chỉ rõ cách bố trí các hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

giai bai 1 trang 13 sgk cong nghe lop 11 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11:

giai bai 1 trang 13 sgk cong nghe lop 11 - loi giai

(BAIVIET.COM)