Giải bài 1 Trang 129 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 129 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 129 SGK toán lớp 3).

Đề bài 1 Trang 129 SGK Toán lớp 3:

Trong vườn ươm, người ta đã ươm 2032 cây giống trên 4 lô đất, các lô đều có số cây như nhau. Hỏi mỗi lô đất có bao nhiêu cây giống ?

Lời giải câu 1 Trang 129 SGK Toán lớp 3:

Số cây giống trên mỗi lô đất là:

2032 : 4 = 508 (cây)

Đáp số : 508 cây.

(BAIVIET.COM)