Giải bài 1 Trang 129 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 129 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn.

Đề bài 1 Trang 129 SGK Sinh học 7:

So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch ?

Lời giải câu 1 Trang 129 SGK Sinh học lớp 7:

Bộ xương thằn lằn cũng có các bộ phận tương tự bộ xương ếch. Tuy nhiên bộ xương thằn lằn có những bộ phận phát triển hơn so với xương ếch:

+ Đốt sống thân mang xương sườn, một số kết hợp với xương mỏ ác tạo thành lồng ngực để bảo vệ nội quan và tham gia hô hấp.

+ Cổ có 8 đốt sống (nhiều hơn ở ếch đồng), nên rất linh hoạt, phạm vi quan sát rộng.

+ Đuôi nhiều đốt sống nên đuôi dài có tác dụng làm tăng ma sát giúp cho sự vận chuyển trên cạn.

BAIVIET.COM