Giải bài 1 Trang 128 SGK Toán lớp 9 – Tập 2

Giải bài 1 Trang 128 SGK Toán 9 – Tập 2, phần Câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương 4: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu.

Đề bài 1 Trang 128 SGK Toán 9 – Tập 2:

Hãy phát biểu bằng lời :

a) Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Công thức tính thể tích của hình trụ.

c) Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón.

d) Công thức tính thể tích của hình nón.

e) Công thức tính diện tích của mặt cầu.

g) Công thức tính thể tích của hình cầu.

Lời giải câu 1 Trang 128 SGK Toán 9 – Tập 2:

a) Diện tích xung quanh hình lăng trụ thì bằng chu vi đường tròn đáy nhân với chiều cao.

b) Thể tích hình trụ thì bằng tích của diện tích hình tròn đáy nhân với đường cao.

c) Diện tích xung quanh hình nón thì bằng 1/2 tích của chu vi đường tròn đáy với đường sinh.

d) Thể tích hình nón bằng 1/3 tích của diện tích hình tròn đáy với chiều cao.

e) Diện tích mặt cầu thì bằng 4 lần diện tích hình tròn lớn.

g) Thể tích hình cầu thì bằng 4/3 tích của diện tích hình tròn lớn với bán kính.

(BAIVIET.COM)