Giải bài 1 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 1 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương I: Đoạn thẳng.

Đề bài 1 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1:

Đoạn thẳng AB là gì?

Lời giải câu 1 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1:

Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B (trang 115 SGK Toán 6 tập 1).

(BAIVIET.COM)