Giải bài 1 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 1 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954).

Đề bài 1 Trang 127 SGK Lịch sử 9:

Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?

Lời giải câu 1 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 9:

Vì chiến thắng điện biên phủ đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va và mọi mưu đồ chiến lược của Pháp-Mĩ, xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo thuận lợi cơ bản cho cuộc đấu tranh ngoại giao của nước ta, buộc Pháp-Mĩ phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

(BAIVIET.COM)