Giải bài 1 Trang 126 SGK Toán lớp 5

Giải bài 1 Trang 126 SGK Toán lớp 5, phần bài tập Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu.

Đề bài 1 Trang 126 SGK toán lớp 5:

Giai bai 1 Trang 126 SGK Toan lop 5 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 126 SGK toán lớp 5:

Hình A và E là hình trụ

(BAIVIET.COM)