Giải bài 1 Trang 126 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải bài 1 Trang 126 SGK toán Giải tích lớp 12, phần bài tập Ôn tập chương 3: Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng.

Đề bài 1 Trang 126 SGK Toán Giải tích lớp 12:

a) Phát biểu định nghĩa nguyên hàm của hàm số f(x) trên một khoảng.

b) Nêu phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Cho ví dụ minh họa.

Lời giải câu 1 Trang 126 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Giai bai 1 Trang 126 SGK Toan Giai tich lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)