Giải bài 1 Trang 126 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 126 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 31: Tập tính của động vật.

Đề bài 1 Trang 126 SGK Sinh học 11:

Tập tính là gì?

Lời giải câu 1 Trang 126 SGK Sinh học lớp 11:

Tập tính là chuỗi phản ứng của cơ thể động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể), nhờ đó động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.

(BAIVIET.COM)