Giải bài 1 Trang 125 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 125 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 24: Tán sắc ánh sáng.

Đề bài 1 Trang 125 SGK Vật lý lớp 12:

Trình bày thí nghiệm của Niu-tơn về sự tán sắc ánh sáng.

Lời giải câu 1 Trang 125 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 1 Trang 125 SGK Vat ly lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)