Giải bài 1 Trang 125 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 125 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 28: Loài.

Đề bài 1 Trang 125 SGK Sinh học 12:

Thế nào là loài sinh học?

Lời giải câu 1 Trang 125 SGK Sinh học lớp 12:

Loài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên sinh ra đời con có sức sống và có khả năng sinh sản, cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác. Đó là một tiêu chuẩn để xác định hai quần thể cùng loài (hoặc khác loài).

(BAIVIET.COM)