Giải bài 1 Trang 125 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 125 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”.

Đề bài 1 Trang 125 SGK Địa lí 7:

Vùng công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì

Quan sát các hình 37.1, 39.1 và dựa vào kiến thức đã học, cho biết:

– Tên các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kì

– Tên các ngành công nghiệp chính ở đây

– Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút?

giai bai 1 trang 125 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 125 SGK Địa lí lớp 7:

– Các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kì : Niu I-ooc, Phi-la đen-phi-a, Oa-sinh-tơn, Si-ca-gô, Đi-tơ-roi, Ôt-ta-ao, Môn-trê-an.

– Các ngành công nghiệp chính ở đây: luyện kim đen, cơ khí, hóa chất, dệt, đóng tàu, khai thác và chế biến gỗ.

– Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút, vì : hạ tầng cơ sở lạc hậu, ngành luyện thép và khai thác than bị đình đốn, không khí và nước bị ô nhiễm…; bị cạnh tranh bởi các nước Tây Âu, Nhật Bản và các nước công nghiệp mới ở Châu Á…

(BAIVIET.COM)