Giải bài 1 Trang 124 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 124 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.

Đề bài 1 Trang 124 SGK Sinh học 9:

Nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưu bóng?

Lời giải câu 1 Trang 124 SGK Sinh học lớp 9:

Thực vật ưu sángThực vật ưa bóng
Bao gồm những cây sống nơi quang đãng.Bao gồm những cây sống nơi có ánh sáng yếu, ánh sáng tán xạ như sống dưới tán cây khác, được đặt trong nhà.
Phiến lá nhỏ, hẹp , màu xanh nhạt.Phiến lá lớn, màu xanh thẫm.
Lá có tầng cutin dày, mô giậu phát triển.Lá có mô giậu kém phát triển.
Thân cây thấp, số cành nhiều (khi mọc riêng rẽ) hoặc thân cao,thẳng, cành tập trung ở ngọn (khi mọc trong rừng).Chiều cao thân cây bị hạn chế.
Cường độ quang hợp cao khi ánh sáng mạnh.Cường độ quang hợp yếu khi ánh sáng mạnh, cây có khả năng quang hợp khi ánh sáng yếu.
Điều tiết thoát hơi nước linh hoạt.Điều tiết thoát hơi nước kém.

(BAIVIET.COM)