Giải bài 1 Trang 124 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 124 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ.

Đề bài 1 Trang 124 SGK Địa lí 9:

Dựa vào bảng 34.1:

Bảng 34.1: Tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001 (cả nước = 100%).

giai bai 1 trang 124 sgk dia li lop 9 - de bai

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước.

Lời giải câu 1 Trang 124 SGK Địa lí lớp 9:

giai bai 1 trang 124 sgk dia li lop 9 - loi giai

Biểu biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001.

BAIVIET.COM