Giải bài 1 Trang 123 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 123 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 30: Truyền tin qua xináp.

Đề bài 1 Trang 123 SGK Sinh học 11:

Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp.

Lời giải câu 1 Trang 123 SGK Sinh học lớp 11:

Giai bai 1 Trang 123 SGK Sinh hoc lop 11

(BAIVIET.COM)