Giải bài 1 Trang 123 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 123 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta.

Đề bài 1 Trang 123 SGK Địa lí 8:

Xác định trên hình 33.1 chín hệ thống sông lớn của nước ta.

giai bai 1 trang 123 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu 1 Trang 123 SGK Địa lí lớp 8:

Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên lược đồ để xác định.

BAIVIET.COM