Giải bài 1 Trang 122 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 1 Trang 122 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt.

Đề bài 1 Trang 122 SGK Toán Đại số lớp 10:

Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố đã được lập ở bài tập số 1 và bài tập số 2 của §1.

Lời giải câu 1 Trang 122 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 1 Trang 122 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)