Giải bài 1 Trang 122 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 122 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư.

Đề bài 1 Trang 122 SGK Sinh học 7:

Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau.

Lời giải câu 1 Trang 122 SGK Sinh học lớp 7:

Sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước ở các loài khác nhau là khác nhau:

+ Cá cóc Tam Đảo chủ yếu sống trong nước.

+ Ễnh ương lớn ở nước nhiều hơn ở cạn.

+ Ếch cây vừa ở nước vừa ở cạn.

+ Cóc nhà chủ yếu sống trên cạn.

+ Ếch giun sống trong hang đất.

BAIVIET.COM