Giải bài 1 Trang 122 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 122 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi.

Đề bài 1 Trang 122 SGK Sinh học 12:

Hãy sưu tập các hình ảnh về các đặc điểm thích nghi và giải thích đặc điểm đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào đối với sinh vật đó.

Lời giải câu 1 Trang 122 SGK Sinh học lớp 12:

Giai bai 1 Trang 122 SGK Sinh hoc lop 12

Các đặc điểm thích nghi của từng loài sinh vật trong các môi trường khác nhau là riêng rẽ, giúp cho chúng sống sót tốt hơn.

(BAIVIET.COM)