Giải bài 1 Trang 121 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 121 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ.

Đề bài 1 Trang 121 SGK Địa lí 7:

Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao?

Lời giải câu 1 Trang 121 SGK Địa lí lớp 7:

Hoa Kì và Ca- na-đa có diện tích đất nông nghiệp lớn, Trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến, nhờ đó đã phát triển được nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn.

(BAIVIET.COM)