Giải bài 1 Trang 120 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 120 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh.

Đề bài 1 Trang 120 SGK Sinh học 11:

Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 120 SGK Sinh học lớp 11:

– Điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực.

– Sự hình thành điện thế hoạt động:

+ Khi ở giai đoạn điện thế nghỉ, ở mặt ngoài màng tế bào tích điện dương còn mặt trong màng tích điện âm.

+ Khi bị kích thích, cổng Na+ mở rộng nên Na+ từ bên ngoài màng di chuyển vào trong màng tế bào (quá trình Na+ đi vào gây nên mất phân cực ở hai bên màng tế bào), sau đó một khoàng thời gian ngắn, khi lượng Na+ đủ lớn sẽ làm cho bên trong màng tích điện dương và bên ngoài màng tích điện âm (giai đoạn đảo cực).

+ Cổng K+ mở rộng hơn còn cổng Na+ đóng lại, K+ đi từ trong màng tế bào ra ngoài (tái phân cực).

 BAIVIET.COM