Giải bài 1 Trang 120 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 120 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 120 SGK Địa lí 9:

Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ thay đổi như thế nào từ sau khi đất nước thống nhất?

Lời giải câu 1 Trang 120 SGK Địa lí lớp 9:

– Trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng:

  • Công nghiệp chỉ phụ thuộc nước ngoài.
  • Chỉ có một số ngành sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến lương thực, thực phẩm phân bố chủ yếu ở Sài Gòn – Chợ Lớn.

– Ngày nay:

  • Khu vực công nghiệp – xây dựng phát triển nhanh, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP của vùng. (59,3% năm 2002).
  • Cơ cấu sản xuất cân đối: bao gồm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và chế biến lương thực, thực phẩm. Một số ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển nhanh như: dầu khí, điện tử, công nghệ cao.
  • Các trung tâm công nghiệp lớn nhất: TP. Hồ Chí Minh (chiếm khoảng 50% giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng), Biên Hòa, Vũng Tàu.
  • Tuy nhiên, trong sản xuất công nghiệp cũng gặp không ít khó khăn: cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, chất lượng môi trường đang bị suy giảm.

BAIVIET.COM