Giải bài 1 Trang 120 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 120 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.

Đề bài 1 Trang 120 SGK Địa lí 8:

Vì sao sông ngòi nước ta lại có hai mùa nước khác nhau rõ rệt?

Lời giải câu 1 Trang 120 SGK Địa lí lớp 8:

Chế độ nước phụ thuộc chặt chẽ vào chế độ mưa của khí hậu. Khí hậu nước ta có một mùa mưa và một mùa khô rõ rệt, vì thế sông ngòi nước ta có một mùa lũ và một mùa cạn khác nhau rõ rệt.

BAIVIET.COM