Giải bài 1 Trang 12 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 12 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật.

Đề bài 1 Trang 12 SGK Sinh học 7:

Các đặc điểm chung của động vật ?

Lời giải câu 1 Trang 12 SGK Sinh học lớp 7:

– Có khả nâng di chuyển.

– Có hệ thần kinh và giác quan.

– Có đời sống dị dưỡng, dinh dưỡng nhờ vào chất hữu cơ có sẵn.

BAIVIET.COM