Giải bài 1 Trang 12 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 12 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa.

Đề bài 1 Trang 12 SGK Địa lí 7:

Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn.

Lời giải câu 1 Trang 12 SGK Địa lí lớp 7:

– Quần cư nông thôn:

  • Mật độ dân số thấp.
  • Nhà cửa quây quần thành thôn, xóm, làng bản,…
  • Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, lâm nghiệp hay ngư nghiệp.

– Quần cư đô thị:

  • Mật độ dân số cao
  • Nhà cửa quây quần thành phố xá
  • Hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.

(BAIVIET.COM)