Giải bài 1 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Đề bài 1 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12:

Hãy nêu bốn nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Lời giải câu 1 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 1 Trang 119 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)