Giải bài 1 Trang 119 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 119 SGK toán lớp 3, phần bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 119 SGK Toán lớp 3:

Đặt tính rồi tính :

a) 3224 : 4

1516 : 3

b) 2819 : 7

1865 : 6

Lời giải câu 1 Trang 119 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 1 Trang 119 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)