Giải bài 1 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 1 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII.

Đề bài 1 Trang 119 SGK Lịch sử 7:

Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa sau thế kỉ XVIII.

Lời giải câu 1 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 7:

Tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa sau thế kỉ XVIII:

– Tầng lớp thống trị:

+ Vua, chúa, quan lại: đục khoét nhân dân.

+ Địa chủ, cường hào: lấn chiếm ruộng đất của nông dân, cầm bán ruộng đất công.

– Tầng lớp bị trị:

+ Nông dân: Hàng chục vạn người chết đói, những người còn sống sót phải bỏ làng quê đi phiêu tán khắp nơi.

+ Thương nhân, thợ thủ công: vì các loại thuế sản phẩm, hàng hóa nặng nề không thể nộp đủ đến nỗi trở thành bần cùng mà bỏ cả nghề nghiệp.

– Mâu thuẫn xã hội: giữa tầng lớp thống trị và bị trị ngày càng trở nên gay gắt. Nhiều nơi, nông dân vùng lên chống lại chính quyền phong kiến.

(BAIVIET.COM)