Giải bài 1 Trang 118 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 118 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 22: Ngẫu lực.

Đề bài 1 Trang 118 SGK Vật lý lớp 10:

Ngẫu lực là gì? Nêu một vài ví dụ về ngẫu lực.

Lời giải câu 1 Trang 118 SGK Vật lý lớp 10:

Ngẫu lực: là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.

Ví dụ:

– Dùng tay vặc vòi nước ta đã tác dụng vào vòi một ngẫu lực

– Khi ô tô sắp qua đoạn đường ngoặt, người lái xe tác dụng một ngẫu lực vào tay lái (vô lăng)

(BAIVIET.COM)