Giải bài 1 Trang 118 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 1 Trang 118 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 29: Cấu trúc các loại virut.

Đề bài 1 Trang 118 SGK Sinh học 10:

Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài.

Lời giải câu 1 Trang 118 SGK Sinh học lớp 10:

– Capsit : là protein bao bọc bên ngoài để bảo vệ lõi axit nucleic.

– Capsôme: là tập hợp của các capsit bao bọc bên ngoài bảo vệ lõi axit nucleic.

– Nuclêôcapsit: Gồm phức hợp axit nuclêic và vỏ capsit.

– Vỏ ngoài: là vỏ bao bọc bên ngoài vỏ capsit. Được cấu tạo từ lớp lipit kép và prôtêin, trên bề mặt vỏ có gai glycôprôtêin có vai trò kháng nguyên và giúp virut bám vào tế bào chủ.

(BAIVIET.COM)