Giải bài 1 Trang 118 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 118 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ.

Đề bài 1 Trang 118 SGK Địa lí 7:

Dựa vào hình 37.1 và kiến thức đã học, lập bảng thông kê theo mẫu sau:

Mật độ dân sốVùng phân bố chủ yếu
– Dưới 1 người/km²

– Từ 1 – 10 người/km²

– Từ 51- 100 người/km²

– Trên 100 người/km²

Lời giải câu 1 Trang 118 SGK Địa lí lớp 7:

Mật độ dân sốVùng phân bố chủ yếu

– Dưới 1 người/km²

– Từ 1 – 10 người/km²

– Từ 51- 100 người/km²

– Trên 100 người/km²

– Bán đảo A-la-xca và phía Bắc Ca-na-đa

– Hệ thống Cooc-đi-e

– Dải đồng bằng hẹp vem Thái Bình Dương

– Phía đông Mi-xi-xi-pi

– Dải đất ven bờ phía nam Hồ Lớn và vùng duyên hải đông bắc Hoa Kì

(BAIVIET.COM)