Giải bài 1 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 22: Sóng điện từ.

Đề bài 1 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12:

Sóng điện từ là gì? Nêu những đặc điểm của sóng điện từ.

Lời giải câu 1 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 1 Trang 115 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)