Giải bài 1 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Đề bài 1 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10:

Thế nào là chuyển động tịnh tiến? Cho một ví dụ về chuyển động tịnh tiến thẳng và một ví dụ về chuyển động tịnh tiến cong ?

Lời giải câu 1 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10:

Chuyển động tịnh tiến là chuyển động của một vật rắn mà đường thẳng nối hai điểm bất kỳ trên vật luôn song song với chính nó.

VD: Các ghế ngồi trong đu quay chuyển động tịnh tiến ( cong )

Người đi xe máy trên đường thẳng ( thẳng )

(BAIVIET.COM)