Giải bài 1 Trang 114 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 114 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 114 SGK toán lớp 3).

Đề bài 1 Trang 114 SGK Toán lớp 3:

Viết thành phép nhân và ghi kết quả :

a) 4129 + 4129 =

b) 1052 + 1052 + 1052 =

c) 2007 + 2007 + 2007 + 2007 =

Lời giải câu 1 Trang 114 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 1 Trang 114 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)