Giải bài 1 Trang 114 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 114 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần.

Đề bài 1 Trang 114 SGK Sinh học 8:

Vì sao nhu cầu dinh dưỡng khác nhau tùy người? Cho một vài ví dụ cụ thể

Lời giải câu 1 Trang 114 SGK Sinh học lớp 8:

Nhu cầu năng lượng ở mỗi người không giống nhau, vì vậy nhu cầu chất dinh dưỡng của từng người cũng khác nhau phụ thuộc vào giới tính, lứa tuổi, trạng thái sinh lí của cơ thể và hình thức lao động.

Ví dụ:

– Trẻ em nhu cầu dinh dưỡng thấp hơn so với vận động viên thể thao.

– Người già nhu cầu dinh dưỡng thấp hơn so với người trưởng thành.

BAIVIET.COM