Giải bài 1 Trang 113 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 113 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử.

Đề bài 1 Trang 113 SGK Hóa học lớp 8:

Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây:

A. Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử.

B. Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.

C. Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử.

D. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra sự oxi hóa.

E. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

Lời giải câu 1 Trang 113 SGK Hóa học lớp 8:

Những câu đúng: B, C, E.

Những câu sai: A, D vì những câu này hiểu sai về chất khử, chất oxi hóa và phản ứng oxi hóa – khử.

(BAIVIET.COM)