Giải bài 1 Trang 112 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 112 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 35: Khái quát châu Mĩ.

Đề bài 1 Trang 112 SGK Địa lí 7:

Lãnh thổ châu Mĩ (phần lục địa) kéo dài trên khoảng bao nhiêu vĩ độ?

Lời giải câu 1 Trang 112 SGK Địa lí lớp 7:

Lãnh thổ châu Mĩ kéo dài từ vòng cực Bắc đến vùng cận cực Nam khoảng 125 vĩ độ.

(BAIVIET.COM)