Giải bài 1 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 21: Điện từ trường.

Đề bài 1 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12:

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

Lời giải câu 1 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12:

Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.

BAIVIET.COM