Giải bài 1 Trang 110 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 110 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 34: Vitamin và muối khoáng.

Đề bài 1 Trang 110 SGK Sinh học 8:

Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí của cơ thể ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 110 SGK Sinh học lớp 8:

Vitamin tham gia vào cấu trúc nhiều hệ enzim của các phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Thiếu vitamin gây rối loạn các hoạt động sinh lí, quá thừa vitamin cũng gây bệnh nguy hiểm.

BAIVIET.COM