Giải bài 1 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài 1 Trang 110 SGK Lịch sử 10:

Em hãy cho biết nguyên nhân suy sụp của triều Lê sơ.

Lời giải câu 1 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10:

– Vua quan chỉ lo ăn chơi xa sỉ không quan tâm đến triều đình và nhân dân.

– Địa chủ ra sức chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột nông dân.

– Nhân dân khổ cực đã đứng dậy đấu tranh ở nhiều nơi.

– Một số thế lực phong kiến cũng hợp quân, đánh nhau, tranh chấp quyền hành.

(BAIVIET.COM)