Giải bài 1 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 1: Chuyển động cơ.

Đề bài 1 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10:

Chất điểm là gì ?

Lời giải câu 1 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10:

Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với khoảng cách mà ta đề cập đến)

(BAIVIET.COM)