Giải bài 1 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 2: Chất.

Đề bài 1 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8:

a) Nêu thí dụ về hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo.

b) Vì sao nói được : ở đâu có vật thể, ở đó có chất ?

Lời giải câu 1 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8:

a) Hai thí dụ vật thể tự nhiên: Các vật thể tự nhiên gồm một số chất khác nhau: thân cây mía, khí quyển.

Hai thí dụ vật thể nhân tạo: Các vật thể nhân tạo được làm vật liệu do quá trình gia công chế biến tạo nên: cốc thủy tinh, thau mủ.

b) Vì sao nói được ở đâu có vật thể là ở đó có chất vì chất có ở khắp nơi và chất là thành phần tạo nên vật thể.

(BAIVIET.COM)