Giải bài 1 Trang 109 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 109 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 109 SGK toán lớp 3).

Đề bài 1 Trang 109 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 1 Trang 109 SGK Toan lop 3 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 109 SGK Toán lớp 3:

a) Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ ba ;

Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ hai ;

Ngày đầu tiên của tháng 3 là ngày 1 tháng 3. Đó là thứ hai.

Ngày cuối cùng của tháng 1 là ngày 31 tháng 1. Đó là thứ bảy.

b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5 tháng 1 ;

Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày 28 tháng 3 ;

Tháng 2 có bốn ngày thứ bảy ;

Đó là những ngày 7, 14, 21, 28 tháng 2 ;

c) Tháng 2 năm 2004 có 29 ngày.

(BAIVIET.COM)